Thursday, May 3, 2012

Pertandingan Menulis Esei Sejarah Malaysia 2012

                                                http://www.psm.org.my/laman_utama.htm

Pertandingan Menulis Esei Sejarah Malaysia 2012 telah dikeluarkan di dalam laman web rasmi Persatuan Sejarah Malaysia.  Pemilihan pelajar juga sedang dilakukan memandangkan ada permintaan yang melebihi bilangan yang ditetapkan dalam pertandingan ini. Pemilihan pelajar adalah berdasarkan pemerhatian guru, kesungguhan dan minat pelajar dalam penulisan sejarah ini. Seramai 6 orang pelajar akan dipilih untuk mewakili 2 kumpulan kategori menengah rendah dan 6 kumpulan lagi untuk mewakili 2 kumpulan kategori menengah atas. Kesemuanya berjumlah 12 orang yang akan dipilih. Diharapkan pemilihan akan berjalan lancar.


-Pn Hasmahan-

No comments:

Post a Comment